Dandanakan Savaşı

Savaşın kazanılmasıyla Büyük Selçuklu Devleti kurulmuştur.