Diu Deniz savaşı

Portekizliler Hint sularında etkili olmaya başlamıştır.