Fetret Devri

Osmanlı Padişahı Yıldırım Bayezid’in, Ankara Savaşı’nda Timur’a yenilerek esir düşmesi sonrası ortaya çıkan iç karışıklıklar sebebiyle devlet otoritesi ve birliğinin olmadığı döneme verilen isimdir.