İstanbul’un İtilaf Devletleri tarafından işgali fiilen başladı.