Karyot Savaşı

Osmanlı Donanmasının zaferi ile sonuçlanmıştır.