Mohaç Zaferi

II. Layoş tarafından komuta edilen Macar ordusu ile Kanunî Sultan Süleyman tarafından komuta edilen Osmanlı ordusu arasında yapılan savaştır. Budapeşte’nin güneyindeki Mohaç Ovası’nda yaklaşık iki saat içerisinde neticelenen savaş, Osmanlıların zaferi ile bitmiştir.