Mudanya Mütarekesi’nin İmzalanması

03-11 Ekim 1922  Mudanya Konferansı ve Mütareke’nin imzalanması