Nahil Burnu Savaşı

Giritli Hüseyin Paşa komuta etmiştir.