Osmanlı padişahı ve Halife V. Mehmed Reşat Dünya Müslümanlığını İtilaf devletlerine karşı savaşa çağıran Cihad-ı Ekber’i ilan etti.