Sisam Savaşı

Rum isyancılar bozguna uğratılmıştır.