Suluca Deniz Savaşı

Hüsamettin Paşa ile Amiral Spiridof karşılaşmıştır.