Türk askerî kültürü çerçevesinde en çok bilinen ve en meşhur silah kılıçtır. Türk tarihinde ise ok ve yayın ardından en çok kullanılan silahtır. Şüphesiz ki demirci bir halk olan Türklerin dünya askerî kültürüne bir katkı sağlayamamış olması düşünülemezdi. Türk eğri kılıcı da bunun en önemli örneğidir.  Devamı…
Çoğumuzun zihninde “evreka!” (buldum) sözcüğü ve suyun kaldırma kuvvetini keşfetmesiyle yer edinen Arşimet, yahut Arkhimedes, gelmiş geçmiş en büyük bilgin ve mucitlerden biridir. MÖ 3. yüzyılda yaşayan bu isim mucitlik vasfının yanında aynı zamanda felsefe, matematik, fizik, mühendislik ve astronomi gibi çok çeşitli alanlarda çalışmalar yapan çok yönlü bir entelektüeldi. Üstelik Roma’nın Kartaca’yla girdiği ikinci
Bu çalışma, dünyanın ilk siyahi pilotu olarak tarihe geçen Ahmet Ali Bey’in ilginç tarihi hikayesini ve Osmanlı Devleti’nin havacılık sahasında son dönemlerindeki faaliyetlerini ortaya koymaktadır.  Tamamı…  

Karabela Kılıcı

KARABELA KILICI

Türk-Osmanlı Yayı ve Okları

Türk-Osmanlı Yayı ve Okları
     Gaius Marius’un ilk konsüllüğü esnasında Kuzey Afrika’da Jugurtha Savaşı komutasını alması, Roma ordusunu baştan sona değiştiren yenilikler silsilesini beraberinde getirdi. Marius, Roma piyadesinin mülk sahibi olması koşulunu göz ardı etti ve lejyoneri devlet parası ile donattı. Vatandaş olmayanları askere aldı, senatodan askerlerin teçhizatlarının sağlanması koşulunu geçirdi. Daha önce silah ve zırh gibi ekipmanlar çiftçi askerde