Roma Castrumları Üzerine

Bir Roma askeri kampına castrum denilmekteydi. Kelime esasen etrafı çevrilmiş askeri bir konaklama tesisini ifade etmek için kullanılıyordu. Bir castrumun boyutları, kullanım amacı, süresi ve bölgesine göre değişiklik göstermekle birlikte genellikle bütün castrumların planları birbirine benzerdi. Devamı…
Birbiriyle öldüresiye çarpışan tarafların başka bir yerde gizlice anlaşmaya çabalamaları diplomasinin her koşulda devam edebileceğinin kanıtı olsa gerek. Tarihimizde de örnekler olduğunu bilmek gerçekten şaşırtıcı. Ders kitaplarımıza pek yansımayan bu tip görüşmeler, Birinci Dünya Savaşı’nda da yaşanmıştı.  Devamı…
Tarihi süreç içerisinde Büyük Selçuklular; Kirman Selçukluları, Türkiye Selçukluları, Suriye Selçukluları, Irak Selçukluları gibi kollara ayrılarak Maveraünnehir, Harezm, Horasan, İran, Irak, Suriye ve Anadolu gibi coğrafyalarda hüküm sürmüşler, aynı zamanda kendilerinden sonra gelen Memlükler, Harezmşahlar ve Eyyubiler, Osmanlılar gibi devlet ve topluluklara başta teşkilat olmak üzere birçok konuda örnek teşkil etmişlerdir.  Devamı…
Arapça dârü’s-sınâ’a kelimesi Akdeniz memleketlerinde zaman içerisinde pek çok farklı şekilde kullanılarak Türkçe diline tersane olarak girmiştir. Osmanlılar 16. yüzyıl başlarına kadar liman kelimesini kullanmış, bu tarihlerden itibaren ise tersane kelimesi yaygınlık kazanmıştır. Osmanlılar tersane kelimesini gemilerin inşa ve teçhiziyle vazifeli bir kurum veya sefinelerin inşa edildiği tezgâh, göz manasında kullanmışlardır. Devamı…

1920’li Yıllarda Topçuluk

  Topçunun vazifesi; muharebe sahasında görevin başarılmasını temin etmek maksadıyla ihtiyaç duyulan yer ve zamanda, düşmanı ateşiyle baskı altında tutarak etkisiz hale getirmek ve dost kuvvetlere sürekli ve isabetli ateş desteği sağlamaktır. Devamı…

3D Modelleme Hakkında

Geçmişte yaşamış toplulukların kültürel yapılarını ve toplumsal düzenlerini anlayabilmek için diğer bilim dalları ile birlikte Arkeoloji ve Tarih’i çok iyi şekilde kullanmak gerekir. Tarihçiler ve Arkeologlar, elde edilen materyalleri araştırır, belgeler ve geçmişi yorumlamaya çalışır. Arkeolojik kazılar ile elde edilen materyal; geçmişi anlayabilmek için oldukça önemlidir. İnsan, aklında görüntüsünü canlandırabildiği nesneyi daha iyi anlayabilir. Bulunan
Anıl UZUN_1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nda M-47 Ve T-34-85 Tanklarının Performansı
Türk tarihine damga vuran şahsiyetlerden Osmanlı Devleti’nde Posta Telgraf, Dâhiliye nazırlıkları ve sadrazamlık yapan Talat Paşa, Birinci Cihan Harbi’nden sonra imzalanan Mondros Mütarekesi’nin ardından gittiği Almanya’nın Berlin şehrinde 15 Mart 1921 tarihinde Soğomon Tehliryan adındaki bir Ermeni tarafından düzenlenen suikaste kurban gitmişti. Devamı…

TOPÇUNUN DÖNÜŞÜMÜ

Türk askeri düşünce geleneğinin kadim ve değişmez kavramı olan Mesafeli Muharebe konseptinin bir gereği olarak okun dönüşümü olarak görülen ateşli silahlar Osmanlı askeri elitleri arasında hemen kabul görmüş ve revaç bulmuştur. Osmanlı ordusunu ve devletini rakiplerinden ayrıştıran ve başat hale getiren husus ateşli silahlara olan bu ilgiden ziyade içselleştirme yetenekleri olmuştur. Öyle ki batının yükselişinin
Bugün üçüncü ve son bölümle Osmanlı Devleti ve Cumhuriyet dönemi hava akrobasisi faaliyetleri ve akrotimlerin tarihini noktalayacağız. Türk Hava Kuvvetleri’nin Yedinci Akrotimi: Türk Yıldızları-134’ncü Akrotim Filo 1972 yılından 1992 yılına kadar Hava Kuvvetleri Komutanlığında devamlı olarak faaliyet gösterecek nitelikte akrotim teşkil edilmemiştir. 1972 yılından 1992 yılına kadar geçen yirmi yıl süresince akrotim niteliği taşıyan hava