375 – 1453

Pasinler Muharabesi

Katvan Muharebesi

Miryokefalon Muharebesi

Hıttin Muharebesi

Kösedağ Muharebesi

Ayn Calut Muharebesi

Koyunhisar (Bafeus) Muharebesi

18 -27 Temmuz 1302

Bursa’nın Fethi

Maltepe Meydan Muharebesi

10-11 Haziran 1329

Çirmen Muharebesi