1453 – 1789

Preveze Deniz Savaşı

Osmanlı İmparatorluğu, Akdeniz’de tartışmasız en önemli güç olmuştur.

Koyunluca Deniz Savaşı

Batı Akdeniz’deki Türk varlığı üzerindeki baskılar artmaya başlamıştır.

Diu Deniz savaşı

Portekizliler Hint sularında etkili olmaya başlamıştır.

Burak Adası Deniz Savaşı

İnebahtı Kalesi ele geçirilmiştir.

20 Nisan Deniz Muharebesi

Cenevizliler tarafından kuşatma altındaki İstanbul’a yardım ulaştırılmıştır.

Rodos’un Fethi

Tunus’un Fethi

İnebahtı Deniz Savaşı

07 Ekim 1571

Mohaç Zaferi

II. Layoş tarafından komuta edilen Macar ordusu ile Kanunî Sultan Süleyman tarafından komuta edilen Osmanlı ordusu arasında yapılan savaştır. Budapeşte’nin güneyindeki Mohaç Ovası’nda yaklaşık iki saat içerisinde neticelenen savaş, Osmanlıların zaferi ile bitmiştir.