1453 – 1789

Belgrad’ın Fethi

Girit’in Fethi

27 Eylül 1538     Barbaros Hayreddin Paşa komutasındaki Osmanlı Donanması’nın Andrea Doria komutasındaki Haçlı Donanmasına karşı kazandığı Preveze Deniz Savaşı ile Akdeniz bir Türk gölü haline gelmiştir. Bu önemli tarih, günümüzde “Türk Deniz Kuvvetleri Günü” olarak kutlanmaktadır.

Mercidabık Zaferi

Trablusgarp’ın Fethi

15 Ağustos 1551

Tunus’un Ele Geçirilmesi

Tunus, Barbaros Hayreddin Paşa tarafından ele geçirilmiştir.

Çaldıran Zaferi

Ridaniye Zaferi

Cezayir’in Fethi

Fas’ın Fethi