Hekimlik ve İstihbaratçılık Kıskacında Askerî Tıbbın Kurucusu Dr.Karl Ambrois Bernard’ın İstanbul Macerası

Categories

19.yüzyıla gelindiğinde Osmanlı İmparatorluğu pek çok askerî tekniğini batılı modern sistemlere göre geliştirme ve modernize etme yolunda önemli adımlar atmış, böylelikle batının ulaştığı standartları yakalamaya çalışmıştır. Bu batılılaşma hareketlerinden Türk tıbbı da nasibini almıştır. Daha önce başka örnekleri olmakla birlikte, dönüm noktası kabul edilebilecek şekilde II.Mahmud’un batılı tabipleri Türkiye’ye getirtip, batılı tekniklerle çalıştırıp tıbbın da batılılaşmasını istemesinin tezahürlerinden biri de Dr.Karl Ambrois Bernard’ın İstanbul’a gelişidir.  Devamı…

Bu Makalede