İsmail Hakkı Bey: Alman Zırhlılarının İlk Türk Subayı

Categories

Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na girmesine sebep olarak gösterilen “Goeben ve
Breslau (Yavuz ve Midilli)” gemilerinde görev verilen ilk subay olan ve Osmanlı
Donanması’nın başına geçirilen Amiral Souchon’un yaveri olarak bu zırhlıların Rus
limanlarını bombaladıkları seferde de yer alan Kıdemli Yüzbaşı İsmail Hakkı Bey’in
öyküsü…

Bu Makalede