II. Dünya Savaşı’nda Seferberlik

Categories

Çalışmada seferberlik hazırlıkları kapsamında yapılan yasal düzenlemeler ve bu
bağlamda yürütülen “el koyma” uygulamaları örnekler üzerinden incelenmeye çalışılmıştır.
Ayrıca sayısı bir milyonu geçen ve her an savaşa girme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan bir
gerçeklik içerisinde Ordunun beslenme maddelerini tedarikte karşılaşılan güçlüklere yer
verilmiştir. Devamı…

Bu Makalede