Avrupa Birliği’nde Ayrılıkçı Hareketlerin Temel Sebepleri: Katalonya ve Flaman Bölgesi Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz

Categories

Bu tezin amacı, Avrupa Birliği ülkelerinde meydana gelen ayrılıkçı hareketlerin
kökenindeki temel sebepleri araştırmaktır. Son yıllarda Katalonya vakası ile popüler
hale gelen ayrılıkçı hareketlerin, AB ülkelerinde halihazırda belli bir özerklik
seviyesine sahip bölgeler üzerinde bir domino etkisi yaratması ihtimali birlik için
büyük bir endişe kaynağı haline gelmiştir.  Devamı…

Bu Makalede