Yüzüncü Yılında Filistin Cephesi ve Gazze Muharebeleri

Categories

Türkiye’de yaygın kanaatin aksine Süveyş Kanalı Seferi ve müteakiben Filistin Cephesi’nin açılması, Osmanlı liderlerinin istek ve emelleri sonucunda değil büyük ölçüde Almanların talepleriyle gerçekleşmiştir. Devamı…

Previous Prusya Askerî Sisteminin Kuruluşu ve Olgunlaşması (1640-1871)
Bu Makalede