Eğri Seferinde Bir Şeyh: Şemseddin Sivâsî

Categories

Osmanlı tarihine ait çalışmalarda “Uzun Harp Dönemi” veya “On Beş Yıl Savaşları” olarak adlandırılan 1593-1606 yılları arasındaki savaşların dönüm noktası, 1596 yılında Sultan III.Mehmet’in (1595-1603) ordunun başında sefere çıkması ve istikametini Eğri Kalesi’ne yöneltmesi ile olmuştur. Bu çalışmada Sultan III.Mehmet’in Eğri seferine gitmeden önce Sivas ve çevresinde şöhret bulan Şemseddin Sivâsî’yi de yanına alarak sefere katılması hadisesi, bir şeyhin gözüyle canlandırılmaya çalışılacaktır. Devamı…

Bu Makalede