Logonun Tasarımı

Logo, Türkiye’nin en önde gelen geometrik desen uzmanı ve analistlerinden olan Serap Ekizler-Sönmez tarafından; Mimar Sinan’ın (XVI. yy) ahcâr-ı müşebbekelerinin adeta karakteri olan bir geometrik desenden ilhamla tasarlanmıştır (Resim-1). Desenin analizinde yer alan üçgen parçanın tam merkezinde yüzey-iki üçgen formu (face-ditrigon) görülmektedir (Resim 2). Üçgen parçanın altılı dönel simetrisi ile Sinan’ın mezkûr desenine ve daha birçok tasarıma ulaşılır (Resim 3). Oldukça doğurgan bir alt yapıya sahip olan üçgen bölge logoya dönüştürülmüştür (Resim 4).

Sinan şebekesindeki parçaların hepsinin yüzey-iki üçgen formundan oluşması tasarımın en gizemli tarafını oluşturmaktadır (Resim 5,6). Bu form iki farklı eşkenar üçgen ağırlık merkezlerinden üst üste çalıştırılarak oluşur ve köşe açıları onikigenin köşe açısı olan 150 derece ve karenin köşe açısı olan 90 derecedir. Formun onikigenle olan ilişkileri Resim 7, 8, 9 da görülmektedir. Çok ilginçtir ki bu form kimyada bazı maddelerin yapısında (Resim 10) ve nadir olarak da kar kristallerinde bulunur (Resim 11).

Logonun renklendirilmesi ve ışık efekti, FSMVÜ Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi Kübra Bayramoğlu tarafından yapılmış, sitenin kuruluş tarihi eklenerek son halini almıştır (bkz. Resim 4).

Logonun Anlamı

Logolar, ortaya çıktıkları zaman bir askerî teçhizat olup, savunma silahı kalkanlardan ilham alınarak tasarlanmıştır. Kalkanların dış yüzeylerinde bulunan amblemler, askerlerin aidiyetini belirttiği için, kurumsal aidiyet kültürü de kalkan formları üzerinden geliştirilmiştir. Yuvarlak çerçeveli logolar yuvarlak veya dairevî formlu süvari kalkanı üzerinden geliştirilirken, uzun formlu olanlar ise piyade kalkanı üzerinden geliştirilmiştir. Logomuz, uzun, ucu sivri ve gerektiğinde toprağa saplanarak set-siper işlevi güren piyade kalkanına benzer bir formda geliştirilmiştir.

Logodaki şekil, ne tarafa döndürülürse döndürülsün aynı görüntüyü arz eder. Bu, bumerang etkisidir ve harp tarihindeki sürekli döngüyü, geçmişten ders alınmazsa hataların tekerrür edebileceğini temsil ederek harp tarihinin önemine atıf yapar.
Logonun ortasındaki şeklin uçları, yukarıdan bakıldığında planı görülen “yıldıztabya” tipi kale mimarisinin formunu ve klasik dönem kale değişimiyle birlikte yenilenmeyi temsil eder. Bu perspektifle askerî tahkimata ve önemlerine dikkat çeker.

Logo, askerî teşkilat olarak Türk ordularının dörtlü ordu yapısına dikkat çeker. Ortadaki altıgen merkez orduyu, merkezî gücü ve Türk askerî kültüründeki “kalpgâh”ı temsil ederken, soldaki dörtgen Rumeli ordusunu, sağdaki dörtgen Anadolu ordusunu temsil eder. Böylelikle Türklerin Avrupa ve Asya'daki fütûhâtının temsilcisi olan teşkilatlar, logoda kendine yer bulur. Arkadaki dörtgen ihtiyat kuvvetlerini temsil ederek, ihtiyatlılığı, tezcanlı karar vermemeyi ve temkinli olmayı, tam gerektiği zamanda muahhar kararlar almak için yedek plan ve birlikleri, aynı zamanda şeklin keskin ucunu temsil eder. Logodaki şeklin bir diğer temsili de kılıç kabzası görüntüsü arz etmesidir. Kılıcın namlusunu değil de kabzasını temsil etmesi, kılıcın keskinliğini değil, onu tutanın zekâsının keskinliğini simgelemesi içindir. Bu da “stratejik yaklaşım” merkezli bir bakış açısıyla tasarlandığını gösterir.

 

 

TOP