HUNLARDAN OSMANLI DÖNEMİNE TÜRK (EĞRİ) KILICININ GELİŞİM SÜRECİ

Türk askerî kültürü çerçevesinde en çok bilinen ve en meşhur silah kılıçtır. Türk tarihinde ise ok ve yayın ardından en çok kullanılan silahtır. Şüphesiz ki demirci bir halk olan Türklerin dünya askerî kültürüne bir katkı sağlayamamış olması düşünülemezdi. Türk eğri kılıcı da bunun en önemli örneğidir.  Devamı…