Kaleler(Kısa Özet)

Buradasınız:
Tahmini okuma süresi: 2 dakika

Estergon Kalesi

Tuna’nın sağ yakasında Macar Kralı Geza (970-997) tarafından kuruldu. Zamanla gelişerek başşehir olan Estergon bu konumunu 1240’lı yıllara kadar korudu. Kaleye giremeyen ancak şehrin kalanını yağmalayan Moğollardan dolayı başşehir Buda’ya taşındı. Ancak Estergon dini konumunu devam ettirdi.

1526 Mohaç Muharebesi’nden sonra Osmanlı akınlarına maruz kalan Estergon 1529 Viyana seferiyle geçici olarak zapt edildi. Ancak Kanuni’nin sefer dönüşü burayı boşaltması üzerine tekrar Macarlar eline geçti. Bu tarihten itibaren şehir bazen Habsburglara bazen Macarlara geçmiştir. Estergon’un stratejik öneminden dolayı 1543 seferinde burası Osmanlılar tarafından alınarak Budin eyaletine bağlı bir sancak haline geldi.

Gazi Mağusa Kalesi (Othello Kalesi)

XIV. yüzyılda Lusianlar tarafından inşa edilen kalenin girişi üzerinde asılı olan St. Mark Aslanı ve kaleyi yeniden şekillendiren kişi olan Nicolo Foscari ve 1492 tarihi bulunmaktadır. Etrafında derin bir hendekle bulunan kalede kule ve topçu bataryaları için hazırlanmış bölümler bulunmaktadır. Kale avlusunda bir kısmı Osmanlılara bir kısmı da İspanyalılara aşt olan toplar, demir ve taş gülleler bulunmaktadır. Kale içerisinde bulunan salonda bugün kültür ve sanat etkinlikleri düzenlenir.

Girne Kalesi

Girne’nin sembolü olan kale Kıbrıs’ın en görkemli yapılarından biridir. Bugünkü yapısına kavuşuncaya dek birçok değişikliğe uğramıştır. Bu değişiklikler 3 evrede incelenebilir. Birincisi, kalenin doğu kısmına denk gelen ve VII. Yüzyıla ait olduğu söylenen kalenin ilk evresidir. Bu bölge Arap akınlarına karşı şehri savunmak için yapılmıştır. Kalenin bugünkü durumuna gelmesi daha çok ikinci evrede (Lüsianların hakimiyeti) gerçekleşti. 1491’deki Venedik işgalinden sonra ise son halini almıştır.

St. Hilarion Kalesi

Kudüs’ten kaçan bir keşişin yaşadığı mağara üzerine inşa edilen kale Girne şehrine nazır bir konumda olması hasebiyle stratejik açıdan oldukça önemlidir. Sırasıyla Bizans, Latin, Venedik ve Osmanlı hakimiyetine girmiştir. Kale her devirde önemini korumuş, Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Türk Mukavemet Teşkilatı ve Mücahidler tarafından da kullanılmıştır. At nalı adı verilen yuvarlak biçimde kulelerle desteklenen duvarlardan oluşmakta ve oldukça sarp konumundan dolayı ulaşılmakta güçlük çekilmektedir. Kaleden kumandan odası ve şövalyeler için yapılmış odalar mevcuttur.

Üsküp Kalesi

Şehrin Vardar Irmağı’na bakan en yüksek tepesine kurulu olan kale, Latince kitabe parçalarından anlaşıldığına göre Roma şehri olan Skupi’de yapılmış ve 518 yılındaki depremde yıkılmıştır. İmparator I. Jüstinyen tarafından tekrar yapılmış ancak savaşlarda yıkılıp yapılmaya devam etmiştir. Kalenin tam görünümüyle ilgili eldeki bilgiler sınırlı olmakla birlikte 1660 yılında Üsküp’ü ziyaret eden seyyâh-ı âlem Evliya Çelebi o yıllardaki görünümüyle ilgili bizlere bilgi vermektedir.

Vişegrad Kalesi

Kökeni Roma İmparatorluğu’na kadar dayanan kale doğudan gelen akınları durdurmak amacıyla yapılan askeri üslerden biri olup 1242 Moğol istilasında yıkılan kale Macar Kralı Bela tarafından tekrar inşa edilir. 1320 yılından sonra kraliyet sarayı da yapılan kale, 1544 Osmanlı fethine kadar Macar kralları tarafından kullanılmaya devam edilmiştir. Habsburglar tarafından 1684 yılında işgalinden sonra savaşlardan kaynaklı olarak büyük ölçüde tahrip olmuş ve önemini yitirmiştir. Kalede Macar krallarının kutsal taçlarının maketi, ortaçağ silah ve zırhları ve balmumu sergisi vardır.

Zigetvar Kalesi

Macaristan’nın güneybatısında Hırvat sınırına yakın bir mevkide; Almas çayı kenarındadır. XVI. ve XVII. yüzyıllarda Osmanlı sancak merkezlerinden biri olmuştur. Estergon seferinden sonra (1543) stratejik konumundan dolayı Osmanlıların hedefi olan kale ilk defa 1555’te kuşatıldı ancak alınamadı. Bu sırada şehir bir kale, eski ve yeni bölgelerden oluşan üç parça halindeydi. Kanuni Sultan Süleyman’ın katıldığı  ve son seferi olan 1566’da fethedildi.

Bu Yazı Yardımcı Oldu mu?
Beğenme 3
Görüntülenme: 207
TOP